Re Entry Permit

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ Thai Visa Center เราให้บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท เปลี่ยนประเภทวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ และบริการจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพด้วยประสปการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา. Thailand Visa & Work Permit Services and Thailand Company Registration Service 100% Success Rate, Money Back Guarantee. Contact us 081-595 1466

Re-Entry Permit  หากคนต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ด้วยวีซ่าตัวเดิม ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต้องทำ Re-Entry ก่อนซึ่ง การทำ Re-Entry สามารถทำได้ สองแบบดังนี้
1. แบบ Single Re-Entry สามารถใช้ได้ครั้งต่อครั้งที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศเหมาะกับผู้ที่เดินทางบินออกไปต่างประเทศไม่บ่อย ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 บาท
2. แบบ Multiple Re-Entry คือ สามารใช้เดินทางเข้า – ออก ได้มากกว่า 1 ครั้ง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางเข้า – ออก ต่างประเทศบ่อยครั้ง ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,800 บาท
หากต่างด้าวท่านใดได้วีซ่าตัวใดแล้วเช่น Non-Immigrant Visa (Non-B) แล้วบินออกไปต่างประเทศแล้วไม่ทำ Re-Entry ก่อนออกไปต่างประเทศ วีซ่าที่ได้เข้ามาจะเปลี่ยนเป็น ผ.15 ผ.30 หรือ ผ.90 ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานต่อได้ แต่สำหรับต่างด้าว ที่มีวีซ่าแบบ Non -immigrant visa -Multiple ไม่ต้องทำ Re -Entry เว้นแต่จะเปลี่ยนเป็นตัววีซ่า 1 ปีแล้วต้อง Re-Entry เพื่อให้ได้วีซ่าตัวเดิม

 

 วิธีการแจ้งยื่น

ยื่นโดยวิธีการปกติ
1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเงินค่าธรรมเนียม 
2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 

ยื่นโดยวิธีจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต (Re-entry Permit Queue Online) บริการเฉพาะที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRY PERMIT) 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงเปิดให้จองคิวบริการผ่านเว็บไซต์http://bangkok.immigration.go.th  และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไว้ล่วงหน้า  ในวันเวลากำหนดนัดหมาย ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือเดินทางมาประทับตราอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม 
โดยระบบจะพิมพ์แบบคำขอ ตม.8 และถ่ายภาพ ให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียวกัน (ONE STOP SERVICE)  ในเวลาไม่เกิน 5 นาที 
ภายใต้เงื่อนไขเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

ขั้นตอนการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดยเลือกแบนเนอร์ Book Appointment to Apply for Re-entry Permit intro the Kingdom
2. กรอกข้อมูลในระบบ และตามแบบคำขอ ตม.8
3. กำหนดวันเวลาจองคิวรับบริการ
4. รับรหัสการจองคิว 
5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามวันเวลานัดหมาย โดยเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

หมายเหตุ : จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

 

เอกสารประกอบยื่นคำร้อง

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2.แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมติครูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตม. 8 
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับหนึ่งครั้ง และ 3,800 บาท สำหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง

 

Thailand Re-Entry Permit You need to have a re-entry permit if you have a 1 year extended Thai visa in Thailand.This also applies to a work permit. If you leave Thailand while you have a work permit, leaving will invalidate your work permit and you would have to start the process from scratch. That means getting a business visa again and applying for the work permit. The very same goes for a marriage visa or retirement visa. The moment you leave the country without a re-entry permit you would have to start everything from scratch.

You can apply for a re-entry permit at any immigration office in Thailand. The cost is 1,700 THB for a single entry and 3,800THB for a multiple entry permit. 
 
  
Some of the more common immigration offices are:
 
  • Pattaya Immigration
  • Bangkok Immigration
  • Krabi Immigration
  • Phuket Immigration
  • Chiang Mai Immigration
  • Nong Khai Immigration 

 

These are where most foreigners live in Thailand but you can apply as stated at any immigration office in the country. The process takes 2-3 hours and you need to bring with your passport and a copy of your passport with a photos. They will then place the re-entry permit in the passport so when you leave and return the visa or work permit will remain valid.

 

________________________________________________________________________________________

 

                                  

 

 ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340187 , 081-5951466 (คุณหนุ่ย)

www.thaivisacenter.com   E-mail:thaivisacenter@gmail.com

Thai Visa Center  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340187, (+66)081-5951466 (Thai)

 

 

 

Online Request

Please fill in the form and send us your requirements
Visitors: 1,072,304