สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ Thai Visa Center เราให้บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท เปลี่ยนประเภทวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ และบริการจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพด้วยประสปการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา. Thailand Visa & Work Permit Services and Thailand Company Registration Service 100% Success Rate, Money Back Guarantee. Contact us 081-595 1466

ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ (Thai Visa Center) บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตทำงาน(Work permit) และขอวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างชาติ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเลิกบริษัท / เลิกกิจการ / เลิกห้าง  จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า จดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนร้านค้า รับขอใบอนุญาตนำเที่ยว โดยทีมงานที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรงมากกว่า 10 ปี ประกอบกับวิธีการทำงานที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า 

ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติทุกประเภท ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้ทีมงาน ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ เป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้เรา เป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา

 

         We are not a centuries-old firm, but the combined experience of our staff in Immigration and Legal issues adds up to more than a century of solving problems and helping our clients. We consider our strengths as being 100% honest up-front with our clients, delivering what we promise to deliver, and having established a good reputation with the Thai Immigration authorities. This has been instrumental in obtaining our high success rate for visa extensions in all cases we have been allowed to handle from the beginning. And each and every one of our clients receives personal, friendly and attentive service. Call and talk to us!

 

 

            Call us now!

            081-595 1466

     จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.

 

  • a9_6.jpg
   การยื่นขอวีซ่า 1 ปี (Non-B) หลังจากได้work permitแล้วหมายถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร...
  • Thao Workpermit.jpg
   ใบอนุญาตทำงาน หรือ work permitหมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตาม...
  • a4_9.jpg
   เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน(NON-B) (ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนปร...
  • a1_12.jpg
   การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีทำงาน เอกสารประกอบที่ต้องใช้ แบบคำขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท (คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง) สำเนาหนั...
  • crop-1411572814271.jpg
   Thai Visa Centerยินดีบริการและให้คำปรึกษาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ประกอบการทุกท่าน โดยทีมงา...
  • crop-1412067649863 (1).jpg
   Re-Entry Permitหากคนต่างด้าวต้องการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ด้วยวีซ่าตัวเดิม ก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต้องทำ Re-Entry ก่อนซึ่ง การทำ Re-Entry สามารถทำได้ สองแบบดังนี้1. แบบ ...
  • s3.png
   บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit) ต่อใบอนุญาตครบปี เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตท...

  • images (23).jpg
   เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน(NON-B) (ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนปร...
  • crop-1399968798347.jpg
   วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี/ภรรยา สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี หรือ ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย...
  • crop-1400132151576.jpg
   วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุสำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือ...
  • 10532566_835983763091911_3926960688996574493_n.jpg
   การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีทำงาน เอกสารประกอบที่ต้องใช้ แบบคำขอ ตม.7 รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป และ ค่าธรรมเนียม 1,900.- บาท (คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง) สำเนาหนั...
 
 
 
การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา / การเปลี่ยนประเภทวีซ่า
 
 
 • 1. เพื่อทำงานในบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด(รหัสB)

 • 2เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี(รหัส O)

 • 3เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รหัส B)

 • 4เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. (รหัส O)

 • 5เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร (รหัส O)

 • 6เพื่อศึกษา (รหัส ED)

 • 7เพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (รหัส O)

 • 8เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(รหัส O)

 • 9เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)

 • 10.เพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)

 • 11.เพื่อทำงานในมูลนิธิ (รหัส O)

                                                                                                                                                                                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 
******************************************************************************************************************************  
 

                 

      

                         Our Clients

                     ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มวีซ่าและใบอนุญาตทำงานบางส่วนของ Thai Visa Center

 

 

 

                                                             
 
 

                                                     

                                                           

 

 

                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           MORE

 

 **********************************************************************************************************************************

    

                                                     
 
                                                                                                     Call us now!

            081-595 1466

     จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.

 

 

 ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

 
สนทนาสดผ่านทาง   และ   ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ
 
พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย

      

                        ยินดีให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอน สายด่วนโทร 081-595 1466 ตลอด 24 ชั่วโมง

                                                                           ลดความยุ่งยากของคุณ...   ด้วยบริการของเรา

 

 

Online Request

Please fill in the form and send us your requirements

 

 

                               

 

 ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340187 ,  081-5951466 (คุณหนุ่ย)

www.thaivisacenter.com   E-mail:thaivisacenter@gmail.com

Thai Visa Center  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340187, (+66)081-5951466 (Thai)

 

 

Visitors: 1,074,207